Cultuurcoaches en aandachtswijken

In de wijken waar het samenzijn beter kan bekijkt de cultuurcoach met de meest uiteenlopende partners wat daar voor nodig is. Niet op de laatste plaats gebeurd dat ook met bewoners zelf. Een school of huis van de wijk is daarvoor al snel geregeld. Maar er wordt vooral bekeken naar waar behoefte is en wat daarvoor nodig is. Dat kan een groenstrook zijn met speelplek maar ook een aanbod op sportief of cultureel gebied. In elk geval moeten er mensen en organisaties worden gemobiliseerd. Daaronder mogelijk ook de cultuurcoach zélf. Vaak kent deze de geschiedenis en infrastructuur van de wijk. Belangrijker nog, de cultuurcoach kent de kartrekkers van de wijk. Niet de wijkagent of het schoolhoofd maar die ene meneer of mevrouw met ideeën en kennis die passen in de vraag van het moment. De ondersteuning dáárvan is waar we het verschil maken!