Cultuurcoaches en de impuls aan cultuurparticipatie

Bij de culturele instellingen in onze gemeente doet iedereen zijn best om klanten, vrijwilligers, stagiaires, deelnemers en bezoekers voor zich te winnen. Er is méér dan genoeg te beleven en dus te kiezen. De praktijk leert dat lang niet iedereen hier van op de hoogte is en/of hier om verschillende redenen niet aan kan meedoen. Om dit te veranderen hebben de instellingen hun krachten gebundeld in de vorm van ‘cultuurimpuls Venlo’. Ook de cultuurcoach bemoeit zich gevraagd en ongevraagd met hun initiatieven om cultuurdeelname mogelijk te maken voor iedereen. Dit door bij een aanvrager of geïnteresseerde hardop mee te denken bij een idee, te helpen dit in een plan te gieten en een vinger aan de pols te houden bij de ontwikkeling er van. Vandaar dus dat je de cultuurcoach de ene keer op de culturele werkvloer tegen komt, dan weer ergens achter de laptop koffie ziet drinken. Schuif eens aan!