Cultuurcoaches en (recente ontwikkelingen) in het culturele veld

Vrijwel iedere maatschappelijke ontwikkeling biedt kansen. Soms noodgedwongen, zoals bij de gevolgen van een pandemie, gedwongen fusies of bezuinigingen. Maar ook bij aanstaande jubilea of activiteiten die toch al op de kalender staan zoals festivals en andere evenementen. Het is niet eenvoudig alle mogelijkheden te herkennen, laat staan in je voordeel te benutten. Daar is expertise, vergelijkingsmateriaal en ja; geld voor nodig. De cultuurcoach treedt in deze situaties tegelijkertijd als vraagbaak en makelaar op. Samen worden de opties en de gevolgen er van afgetast. Bekeken wordt welke stappen door welke mensen genomen moeten worden en houden we de voortgang in de gaten. De onvoorspelbaarheid daarbij is onze uitdaging!