Cultuurimpuls Venlo

Cultuurimpuls Venlo ondersteunt culturele activiteiten voor én door mensen die normaal geen of weinig gebruik maken van de culturele voorzieningen in de gemeente en zet culturele activiteiten in als middel om het welzijn van mensen te verbeteren.

In haar Impactagenda 2024 (download hier) heeft Cultuurimpuls Venlo vier uitdagingen geformuleerd en roept initiatiefnemers op te komen met projectvoorstellen die culturele en kunstzinnige antwoorden geven op deze uitdagingen:

Uitdaging 1: Nieuw Publiek / Specifieke doelgroepen

De eerste uitdaging is gericht op het bereiken van specifieke doelgroepen. Sta jij aan het front van talentontwikkeling, programmeer je voor een publiek dat nog onvoldoende wordt bereikt of laat je kinderen zelf creërend leren?

Cultuurimpuls Venlo daagt je uit om te komen met projectvoorstellen die uitblinken in het bevorderen van cultuurdeelname onder nieuwe deelnemers en onontdekte publieksgroepen.


Uitdaging 2: Onze Wereld / Specifieke plekken

De tweede uitdaging is gericht op het bereiken van specifieke wijken, gemeenschappen of groepen mensen. Ben jij klaar om de maatschappelijke thema's die de buurten en wijken van Venlo beïnvloeden (samen met bewoners) kunstzinnig aan te pakken?

Cultuurimpuls Venlo roept je op om te komen met projectvoorstellen die de kracht van kunst en cultuur benutten bij deze uitdagende vraagstukken. Wij zoeken kunstzinnige projecten die de (ongehoorde)stemmen van mensen in de kern van de samenleving kracht bijzetten.


Uitdaging 3: Gezondheid (g)een Kunst

De derde uitdaging is gericht op het bevorderen van de positieve gezondheid van mensen door middel van (actieve) cultuurparticipatie. Ben jij klaar om kunst te verbinden met gezond en gelukkig leven en ouder worden? Sta je open voor de uitdaging om cultuur te omarmen als een belangrijk middel om positieve gezondheid te verbeteren?

Cultuurimpuls Venlo daagt je uit om te komen met projectvoorstellen die uitblinken in het creëren en uitvoeren van projecten en activiteiten die tastbaar bijdragen aan het welzijn en geluk van mensen, volgens de principes van positieve gezondheid.

Ons doel reikt verder dan alleen zorgbehoevenden en senioren; we streven er ook naar om jongeren en gezinnen te betrekken.


Uitdaging 4: Open Calls / specifieke thema’s

Naast de drie bovenstaande doorlopende uitdagingen schrijven we een aantal keer per jaar een oproep uit rondom een urgent maatschappelijk thema. Dit wordt breed gecommuniceerd in de (sociale) media.

De mogelijkheid voor deelname aan deze zogenoemde Open Calls is afhankelijk van het gekozen onderwerp. Op dit moment staat er geen Open Call uit.


Gaat jouw project de uitdaging aan?

Op basis van bovenstaande uitdagingen vragen we het culturele- en maatschappelijke veld om te komen met kunstzinnige oplossingen. We ondersteunen op een coachende wijze het indienen van aanvragen. Oplossingen die voldoende aansluiten bij de doelstellingen van Cultuurimpuls Venlo ondersteunen we financieel en waar mogelijk coachen we verbindend in de uitvoering.

Vraag eenvoudig aan!

Met onderstaande links hebben we de belangrijkste achtergrondinformatie op een rijtje gezet. Hier vind jet het aanvraagformulier en lees je meer over de impactagenda, criteria en wijze van beoordelen. Heb je hulp nodig bij aanvragen of wil je in contact komen met potentiele partners in de gemeente Venlo. Neem dan contact op met de Venlose cultuurcoaches voor ondersteuning.


*********

Deadline indienen aanvragen Cultuurimpuls 2024

Aanvragen doe je door een ingevuld aanvraagformulier samen met een eventueel projectplan en uitgebreidde begroting vóór de deadline te sturen naar info@cultuurimpulsvenlo.nl. De eerstvolgende deadlines zijn:

  • 20 maart 2024 - 23:59 uur
  • 19 juni 2024 – 23:59 uur*

* zolang het subsidieplafond niet is bereikt.

Mondelinge toelichting

In principe, maar onder voorbehoud, is er de mogelijkheid jullie aanvraag mondeling toe te komen lichten tijdens het juryberaad van de stuurgroep.
Noteer daarom ook deze data alvast in je agenda. Na indienen van je aanvraag nemen we hierover contact met je op.
Inspreekmomenten zijn respectievelijk 26 maart 2024, 25 juni 2024, 8 oktober 2024 en 9 december 2024 in de avond.


Voorbeelden

Cultuurimpuls Venlo ondersteunde de afgelopen jaren meer dan 90 projecten financieel. Enkele willekeurige projecten:

Wortelen in je Wijk

Hoe wortel je in een wijk met weinig sociale samenhang?

Binnen een rijk activiteitenprogramma rondom een letterlijk ‘ontwortelde boom’ gingen makers, buurtbewoners en kinderen uit de wijk en op school aan de slag. Inmiddels is de boom gepoot en de deelnemers meer geaard.


Migratielab

Hoe verhouden arbeidsmigranten zich tot onze samenleving en hoe dragen ze bij aan de Limburgse identiteit?

Het MigratieLab is een artistieke werkplaats om de actuele situatie van arbeidsmigratie in Noord-Limburg te onderzoeken en met de productie van oa een fotoserie en audiodocu een begin te maken met een erfgoedcollectie.


VVV Memories

Hoe houd je de herinneringen van dementerenden levendig?

Samen met oud-profvoetballers haalt VVV met een twintigtal bijeenkomsten in verschillende wijken herinneringen op bij ouderen en mensen met dementie. Cultuur, van het samen zingen van het clublied en cabaret tot het schilderen van clubtenues, verrijkt de belevenis en laat de rijke geschiedenis aan de hand van verhalen nóg meer beklijven.


Fietstunnel Graffiti Klingerberg Vastenavondkamp

Hoe verklein je het onveiligheidsgevoel in een donkere fietstunnel?

Graffiti artiest Vincent Huibers haalde input op bij buurtbewoners en voorzag de fietstunnel op basis van de teksten van de jonge Blerickse rapper Cetje van een aansprekende muurschildering.


Doen alsof je neus bloedt

Hoe creëer je met zwerfaval in de wijk het (milieu)bewustzijn onder inwoners?

Buurtbewoners ruimden de wijk op en met de 15.000 gevonden blikjes gingen de schoolkinderen van de Klingerberg samen met beeldend kunstenaar Edwin de Klein aan de slag.


Re-Think Re-Act

Hoe laat kunst je anders kijken naar gezondheidsvraagstukken?

Zes kunstenaars ontwikkelden elk (losse) maatschappelijke kunstprojecten die zich richten op de thema's voeding en gezondheid, en die ingrijpen in de praktijk en een beweging in gang zetten.


Mijn vader de hasjkoning

Hoe kan het intense leven van een drugsbaron de jeugd iets leren over het leven?

Als onderdeel van de Videoland-serie over het levensverhaal van fotograaf Will Falize en zijn drugs-handelende vader ontwikkelde de filmmakers in samenwerking met partners een educatietraject voor scholen.


Goudhaan

Hoe biedt kunst in de openbare ruimte een podium aan doelgroepen die niet veel gehoord worden?

Het lichtkunstwerk op industriële schoorsteen van een dakpannenfabriek werd door kunstenaars Suzanne Berkers en Yvonne Rooding ingezet als een podium. Groepen wijkbewoners, hangjongeren, basisschoolkinderen en ouderen kregen na intensieve workshops allemaal een eigen lichtplan.


Cultureel Platform Venlo

Cultuurimpuls Venlo is een initiatief van het Cultureel Platform Venlo dat bestaat uit de volgende organisaties: Bibliotheek Venlo, Poppodium Grenswerk, Maaspoort, Museum van Bommel van Dam en Co, de Cultuurontwikkelaar. Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Limburgs Museum en de Gemeente Venlo.