Cultuurimpuls Venlo

Cultuurimpuls Venlo is het uitvoeringsprogramma van het Cultureel Platform Venlo. Deze Cultuurimpuls zet vol in op kunst als katalysator voor cultuur, sociale en economische ontwikkeling in de aandachtswijken van Venlo.

Bekijk hier de projecten van Cultuurimpuls Venlo

De Cultuurimpuls is ontstaan in samenwerking met zes grotere culturele instellingen van de gemeente Venlo, te weten Theater de Maaspoort, Museum van Bommel van Dam, Bibliotheek Venlo, Limburgs Museum, Poppodium Grenswerk en Kunstencentrum Venlo. Het is een plan op hoofdlijnen waarvoor samen met de gemeente middelen zijn gereserveerd. In gezamenlijkheid is gekozen voor een aantal thematische programmalijnen.

  • Think Global – Act Local: Nieuwe aanjagers en cultuurmakers – hoe vertaal je grote maatschappelijke thema’s vanuit de wijk naar de stad en vice versa?
  • Creërend leren in je eigen leefomgeving – hoe verbind je onderwijs met creatieve uitdagingen in de eigen leefomgeving en vice versa?
  • Talentontwikkeling en nieuw publiek – hoe verbind je talenten in de wijk met voorzieningen in de stad en vice versa?
  • Lang leve de kunst – hoe verbind je kunst met gezond en gelukkig ouder worden?

Meer weten over de cultuurimpuls? Neem dan contact op met kwartiermaker Sikko Cleveringa. Info@cultuurimpulsvenlo.nl.