Cultuurimpuls Venlo

Investeren in cultuur en samenleving

Cultuurimpuls Venlo is een cultuurfonds dat culturele projecten ondersteunt voor en door mensen die normaal geen of weinig gebruik maken van de culturele voorzieningen in de stad.

Meedoen? Of heb je zelf een idee of plan?
Lees onze Impactagenda. Wij helpen je graag op weg!

Deadlines 2023 voor het indienen van projectvoorstellen uiterlijk:​

  • 4 mei 2023 Indienen voorstel​ (Behandeling week 18​)
  • 6 juli 2023 Indienen voorstel​ (Behandeling week 28​)
  • 5 oktober 2023 Indienen voorstel​ (Behandeling week 41​)
  • 7 december 2023 Indienen voorstel​ (Behandeling week 50)

Cultuurimpuls Venlo werkt samen met partners uit het culturele- en maatschappelijke domein aan de uitvoering van een impactagenda. Met deze impactagenda richten we onze energie op de vier programmalijnen Nieuw Publiek, Onze Wereld, Lang Leve de Kunst en Creërend leren:

Programmalijn Nieuw publiek

Ben je actief op het gebied van talent-ontwikkeling of programmering voor publiek dat nog te weinig aan haar trekken komt?

Cultuurimpuls Venlo voegt waarde toe aan actieve en receptieve cultuurparticipatieprojecten bij nieuwe deelnemers en nieuwe publieksgroepen.


Programmalijn Onze Wereld

Welke grote thema’s spelen in de buurten en wijken van Venlo? Hoe verhoudt de globale wereld zich ten opzichte van de lokale samenleving? En wat kunnen jij, kunst en cultuur bij deze thema’s betekenen?

Cultuurimpuls Venlo investeert in artistieke interventies die brongroepen in de haarvaten van de samenleving een gezicht en een stem geven en er aan bijdragen dat zij gezien en gehoord worden in het publieke domein. We zijn daarbij alert op (volgens henzelf) urgente maatschappelijke thema’s en handelingsperspectieven.


Programmalijn Lang Leve de Kunst

Hoe verbind je kunst met gezond en gelukkig ouder worden? Cultuur als onderdeel van positieve gezondheid?

Cultuurimpuls Venlo voegt waarde toe aan de ontwikkeling en uitvoering van sociaalartistieke interventies die aantoonbaar bijdragen aan het welzijn en geluk volgens de principes van positieve gezondheid. Daarbij richten wij niet alleen op zorgbehoevenden en senioren maar ook op de jeugd en gezinnen.


Programmalijn Creërend leren

Wat als kinderen en jongeren zelf duurzame oplossingen ontwerpen voor vraagstukken in hun eigen leefomgeving?

Cultuurimpuls Venlo investeert in de bevordering van 21st century skills bij de jeugd door het stimuleren en ondersteunen van kunst- en social design projecten gericht op onderzoekend en ontwerpend leren in de eigen leefomgeving.


Aan de slag met Cultuurimpuls Venlo!

De Cultuurimpuls investeert in de ontwikkeling van sociaalartistieke praktijken op vier thematische programmalijnen en een lerende gemeenschap van makers en partners.

  1. Heb jij interesse in de Cultuurimpuls Venlo, wil je de mogelijkheden verkennen of zie je direct kansen en heb je al projectideeën die aansluiten bij onze programmalijnen en doelstellingen? Neem dan contact met ons op!
  2. We gaan graag gesprek met je aan. In dialoog met elkaar en met mogelijk betrokken (of te betrekken) partners wisselen we van gedachten. We helpen daarbij en indien gewenst scherpen we samen je projectvoorstel aan.
  3. Is je projectvoorstel uitgewerkt in een concreet plan, weet je wat het kost en welke investering je van de Cultuurimpuls vraagt? Dan dien je jouw projectvoorstel in ter beoordeling.
  4. Het ingediende projectvoorstel wordt behandeld door de Stuurgroep van de Cultuurimpuls. Deze stuurgroep bestaat uit deskundigen en professionals uit het culturele en maatschappelijk domein. Na beoordeling van je projectvoorstel door de Stuurgroep ontvang je een toekenning, afwijzing of je gaat aan de slag aan op basis van de feedback.
  5. Investeert de Cultuurimpuls in jouw project, dan maken jij en jouw project actief onderdeel uit van de lerende praktijkgemeenschap. Tijdens de uitvoering van je project blijven we betrokken en kijken we, oa. met hulp van de Cultuurcoaches, hoe we je bij de uitvoering kunnen ondersteunen voor optimale impact.

Indienen projectvoorstel?

Klaar om een projectvoorstel in te dienen? Om je plannen goed door de Stuurgroep van de Cultuurimpuls te laten beoordelen stellen we je graag een aantal vragen zoals de maatschappelijke vraag waarom en voor wie jouw project noodzakelijk. En wat is daarop jouw artistieke antwoord, hoe geef jij dit project artistiek vorm en inhoud?

Je vindt de vragen terug in het format voor het indienen van een projectvoorstel. We zijn benieuwd naar je antwoorden!


Praktijkgroep Cultuurmakers

Naast de vier programmalijnen ontwikkelen we het culturele en maatschappelijke veld, met name de sociaal artistieke beroepspraktijk.

Dit doen we in een lerende gemeenschap met cultuurmakers en relevante stakeholders. Samen leren en leven we met kunst.


Cultureel Platform Venlo

Cultuurimpuls Venlo is een initiatief van het Cultureel Platform Venlo dat bestaat uit de volgende organisaties: Bibliotheek Venlo, Kunstencentrum Venlo, Poppodium Grenswerk, Theater De Maaspoort, Museum van Bommel van Dam en Limburgs Museum. Het wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Venlo.


Investeringen & impulsen

Cultuurimpuls Venlo investeerde de afgelopen jaren in meer dan vijftig sociaal artistieke projecten. Hieronder een overzicht van de projecten die we (mede) mogelijk maakten:

Natuurlijk Onnatuurlijk

Cultuurmaker Hans Lenders en de stichting Venlo Schoon werken aan een project om de bewustwording over afval te vergroten en milieuproblematiek dicht bij de mensen onder de aandacht te brengen.


Adem voor iedereen

Na Adem, de succesvolle voorstelling gericht op medewerkers in de zorg ten tijden van de coronapandemie richt Adem theater zich met 'Opgelucht' op een breder publiek van professionals. Premiere staat gepland op 20 maart 2023 in Theater de Maaspoort.


Van afval tot kunst

Op initiatief van wijkbewoners onder aanvoering van Wout Weijmans is het project Van Afval tot Kunst opgezet in de Klingerberg. Buurtbewoners zamelen blikjes en afval in, kunstenaar Edwin de Klein ging er samen met leerlingen van Basisschool De Klingerberg mee aan de slag en werkt aan een monumentaal kunstwerk dat als landmark bij de ingang van de wijk zal markeren. Tot trots van iedereen die aan het project heeft bijgedragen.


Routes van Verbinding

Boven op de berg ligt (een beetje weggestopt) het Auxiliatrixpark. In dit park werken de Zorggroep samen met tal van partners zoals Buitengewoon en de Beestenboel aan de zorg en welzijn van diverse doelgroepen. Samen met social designer Aukje van Dijk verkennen de partijen op het Auxiliatrix hoe de onderlinge verbinding én de verbinding met de Venlose samenleving kan worden vergroot.