Cultuurimpuls Venlo

Investeren in cultuur en samenleving

Cultuurimpuls Venlo is een cultuurfonds dat culturele projecten ondersteunt voor en door mensen die normaal geen of weinig gebruik maken van de culturele voorzieningen in de stad.

HELAAS IS VOOR 2023 HET BUDGETPLAFOND BEREIKT EN BEHANDELEN WE DIT JAAR GEEN AANVRAGEN MEER.


BEGIN 2024 OPENT DE NIEUWE REGELING.
Cultuurimpuls Venlo werkt samen met partners uit het culturele- en maatschappelijke domein aan de uitvoering van een impactagenda. Met deze impactagenda richten we onze energie op de vier programmalijnen Nieuw Publiek, Onze Wereld, Lang Leve de Kunst en Creërend leren:

Programmalijn Nieuw publiek

Ben je actief op het gebied van talent-ontwikkeling of programmering voor publiek dat nog te weinig aan haar trekken komt?

Cultuurimpuls Venlo voegt waarde toe aan actieve en receptieve cultuurparticipatieprojecten bij nieuwe deelnemers en nieuwe publieksgroepen.


Programmalijn Onze Wereld

Welke grote thema’s spelen in de buurten en wijken van Venlo? Hoe verhoudt de globale wereld zich ten opzichte van de lokale samenleving? En wat kunnen jij, kunst en cultuur bij deze thema’s betekenen?

Cultuurimpuls Venlo investeert in artistieke interventies die brongroepen in de haarvaten van de samenleving een gezicht en een stem geven en er aan bijdragen dat zij gezien en gehoord worden in het publieke domein. We zijn daarbij alert op (volgens henzelf) urgente maatschappelijke thema’s en handelingsperspectieven.


Programmalijn Lang Leve de Kunst

Hoe verbind je kunst met gezond en gelukkig ouder worden? Cultuur als onderdeel van positieve gezondheid?

Cultuurimpuls Venlo voegt waarde toe aan de ontwikkeling en uitvoering van sociaalartistieke interventies die aantoonbaar bijdragen aan het welzijn en geluk volgens de principes van positieve gezondheid. Daarbij richten wij niet alleen op zorgbehoevenden en senioren maar ook op de jeugd en gezinnen.


Programmalijn Creërend leren

Wat als kinderen en jongeren zelf duurzame oplossingen ontwerpen voor vraagstukken in hun eigen leefomgeving?

Cultuurimpuls Venlo investeert in de bevordering van 21st century skills bij de jeugd door het stimuleren en ondersteunen van kunst- en social design projecten gericht op onderzoekend en ontwerpend leren in de eigen leefomgeving.


Aan de slag met Cultuurimpuls Venlo!

De Cultuurimpuls investeert in de ontwikkeling van sociaalartistieke praktijken op vier thematische programmalijnen en een lerende gemeenschap van makers en partners.

  1. Heb jij interesse in de Cultuurimpuls Venlo, wil je de mogelijkheden verkennen of zie je direct kansen en heb je al projectideeën die aansluiten bij onze programmalijnen en doelstellingen? Neem dan contact met ons op!
  2. We gaan graag gesprek met je aan. In dialoog met elkaar en met mogelijk betrokken (of te betrekken) partners wisselen we van gedachten. We helpen daarbij en indien gewenst scherpen we samen je projectvoorstel aan.
  3. Is je projectvoorstel uitgewerkt in een concreet plan, weet je wat het kost en welke investering je van de Cultuurimpuls vraagt? Dan dien je jouw projectvoorstel in ter beoordeling.
  4. Het ingediende projectvoorstel wordt behandeld door de Stuurgroep van de Cultuurimpuls. Deze stuurgroep bestaat uit deskundigen en professionals uit het culturele en maatschappelijk domein. Na beoordeling van je projectvoorstel door de Stuurgroep ontvang je een toekenning, afwijzing of je gaat aan de slag aan op basis van de feedback.
  5. Investeert de Cultuurimpuls in jouw project, dan maken jij en jouw project actief onderdeel uit van de lerende praktijkgemeenschap. Tijdens de uitvoering van je project blijven we betrokken en kijken we, oa. met hulp van de Cultuurcoaches, hoe we je bij de uitvoering kunnen ondersteunen voor optimale impact.

Indienen projectvoorstel?

Klaar om een projectvoorstel in te dienen? Om je plannen goed door de Stuurgroep van de Cultuurimpuls te laten beoordelen stellen we je graag een aantal vragen zoals de maatschappelijke vraag waarom en voor wie jouw project noodzakelijk. En wat is daarop jouw artistieke antwoord, hoe geef jij dit project artistiek vorm en inhoud?

Je vindt de vragen terug in het format voor het indienen van een projectvoorstel. We zijn benieuwd naar je antwoorden!


Cultureel Platform Venlo

Cultuurimpuls Venlo is een initiatief van het Cultureel Platform Venlo dat bestaat uit de volgende organisaties: Bibliotheek Venlo, Poppodium Grenswerk, Theater De Maaspoort, Museum van Bommel van Dam en Co, de Cultuurontwikkelaar. Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Limburgs Museum en de Gemeente Venlo.


Investeringen & impulsen

Cultuurimpuls Venlo investeerde de afgelopen jaren in meer dan vijftig sociaal artistieke projecten. Hieronder een overzicht van enkele projecten die we (mede) mogelijk maakten:

Wortelen in je Wijk

Hoe wortel je in een wijk met weinig sociale samenhang?

Binnen een rijk activiteitenprogramma rondom een letterlijk ‘ontwortelde boom’ gingen makers, buurtbewoners en kinderen uit de wijk en op school aan de slag. Inmiddels is de boom gepoot en de deelnemers meer geaard.


Migratielab

Hoe verhouden arbeidsmigranten zich tot onze samenleving en hoe dragen ze bij aan de Limburgse identiteit?

Het MigratieLab is een artistieke werkplaats om de actuele situatie van arbeidsmigratie in Noord-Limburg te onderzoeken en met de productie van oa een fotoserie en audiodocu een begin te maken met een erfgoedcollectie.


VVV Memories

Hoe houd je de herinneringen van dementerenden levendig?

Samen met oud-profvoetballers haalt VVV met een twintigtal bijeenkomsten in verschillende wijken herinneringen op bij ouderen en mensen met dementie. Cultuur, van het samen zingen van het clublied en cabaret tot het schilderen van clubtenues, verrijkt de belevenis en laat de rijke geschiedenis aan de hand van verhalen nóg meer beklijven.


Fietstunnel Graffiti Klingerberg Vastenavondkamp

Hoe verklein je het onveiligheidsgevoel in een donkere fietstunnel?

Graffiti artiest Vincent Huibers haalde input op bij buurtbewoners en voorzag de fietstunnel op basis van de teksten van de jonge Blerickse rapper Cetje van een aansprekende muurschildering.


Doen alsof je neus bloedt

Hoe creëer je met zwerfaval in de wijk het (milieu)bewustzijn onder inwoners?

Buurtbewoners ruimden de wijk op en met de 15.000 gevonden blikjes gingen de schoolkinderen van de Klingerberg samen met beeldend kunstenaar Edwin de Klein aan de slag.


Re-Think Re-Act

Hoe laat kunst je anders kijken naar gezondheidsvraagstukken?

Zes kunstenaars ontwikkelden elk (losse) maatschappelijke kunstprojecten die zich richten op de thema's voeding en gezondheid, en die ingrijpen in de praktijk en een beweging in gang zetten.


Mijn vader de hasjkoning

Hoe kan het intense leven van een drugsbaron de jeugd iets leren over het leven?

Als onderdeel van de Videoland-serie over het levensverhaal van fotograaf Will Falize en zijn drugs-handelende vader ontwikkelde de filmmakers in samenwerking met partners een educatietraject voor scholen.


Goudhaan

Hoe biedt kunst in de openbare ruimte een podium aan doelgroepen die niet veel gehoord worden?

Het lichtkunstwerk op industriële schoorsteen van een dakpannenfabriek werd door kunstenaars Suzanne Berkers en Yvonne Rooding ingezet als een podium. Groepen wijkbewoners, hangjongeren, basisschoolkinderen en ouderen kregen na intensieve workshops allemaal een eigen lichtplan.