Ga jij de uitdaging van Cultuurimpuls Venlo aan?

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van het aanvraagproces en de criteria die belangrijk zijn voor Cultuurimpuls Venlo.

Aanvraagproces

Projecten die een cultureel antwoord hebben op onze maatschappelijke uitdagingen geven we een impuls. Projectvoorstellen hiervoor kunnen ingediend worden. Cultuurcoaches kunnen helpen bij het aanvragen als je er zelf niet uitkomt. Per jaar zijn er vier aanvraagrondes en is er budget zolang het budgetplafond niet is bereikt.

Beoordeling
De projectvoorstellen van aanvragers worden na een gesprek beoordeeld door een onafhankelijke jury (de stuurgroep).

Na beoordeling hoor je of een ondersteuningsaanvraag goed is gekeurd of afgewezen. Mogelijk zijn er nog vragen of adviezen. Cultuurcoaches koppelen dan terug en denken mee over alternatieven.

Uitvoering
Na goedkeuring worden de formele financieringsovereenkomst geregeld en staart de aanvrager met het uitvoeren van het project. Cultuurcoaches blijven beschikbaar voor advies en ondersteuning. Een eindevaluatie rondt de impuls af.

Waar moet je rekening mee houden?
Inhoudelijke richtlijnen

Sluiten de ideeën van jou en jouw partners aan bij de uitdagingen en doelstellingen van Cultuurimpuls Venlo?

 • Neemt jouw project drempels tot actieve cultuurdeelname weg?
 • Draagt jouw project bij aan het vergroten van de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur in Venlo?
 • Sluiten jouw activiteiten aan op de behoeften en mogelijkheden van de nieuwe doelgroepen van Cultuurimpuls Venlo?
 • Heeft jouw project vernieuwende elementen?

Organisatorisch kader

Kent jouw project een heldere aanpak, inclusief een duidelijke doelstelling met daarbij passende activiteiten en planning?

 • Laten de onderdelen van het plan een logische samenhang zien?
 • Is er sprake van samenwerking tussen de betrokken partners met heldere rolverdeling en gezamenlijk doel?
 • Is er een realistische begroting die aansluit bij de activiteiten en staan de opbrengsten en de hoogte van de subsidie in redelijke verhouding tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd?
 • Hoe geeft monitoring en evaluatie voldoende inzicht voor bijsturing van het project?

Duurzame verankering

Geeft jouw project een blijvende impuls aan het meedoen van Venlonaren aan kunst, cultuur en de samenleving?

 • Werk je samen en draagt de samenwerking bij aan de uitvoeringskracht en zichtbaarheid van het project, op de korte en lange termijn?
 • Is er voldoende inzet van partners gedurende het project én aandacht voor het vergroten van draagvlak bij (nieuwe) partners?
 • Is jouw project opgezet met de intentie om een blijvende impuls te geven aan kunst en cultuur in Venlo en het wegnemen van drempels tot meedoen?