Hoe financieren scholen kunst en cultuuronderwijs?

Financiering kunst en cultuureducatie

Een veelgestelde vraag is de vraag hoe kunst- en cultuureducatie in het onderwijs wordt gefinancierd. Op deze pagina leggen de cultuurcoaches uit hoe dat op hoofdlijnen gebeurt in de gemeente Venlo. Omdat de fananciering van kunst en cultuuronderwijs verschillend is per schooltype maken we een voor dit overzicht een onderscheid in Primair Onderwijs (Basisscholen inclusief SO en SVO), Voortgezet Onderwijs en Beroepsonderwijs.


Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk. Deze lessen zijn ook nodig voor de brede vorming van kinderen. Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten, maken zij kennis met schoonheid. Ook leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Kunst zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Ook cultuurinstellingen leveren een bijdrage aan cultuuronderwijs.