Inclusief cultuuraanbod

Kunst en cultuur bereikbaar voor álle Venlonaren

In Venlo streven we er naar kunst en cultuur bereikbaar te maken voor alle inwoners. Ook voor de mensen op die leven met een handicap of beperkingen en liefhebbers van cultuur met een kleine beurs die zich dit niet kunnen veroorloven.


We stimuleren Venlonaren actief te worden in de cultuursector. Het culturele veld sporen we aan om een inclusief aanbod te ontwikkelen voor een diversiteit aan doelgroepen.

Een groep Venlonaren is door omstandigheden minder in staat te genieten van het brede cultuuraanbod in de stad. Wij vinden het belangrijk dat cultuur voor een zo groot mogelijke groep mensen toegankelijk is, want:

  • Cultuur laat je je zorgen even vergeten
  • Cultuur verbreedt je horizon
  • Cultuur verbindt
  • Cultuur verrijkt

Juist cultuur heeft de kracht mensen te verbinden en samen te brengen, ongeacht opleiding, herkomst of inkomen. Cultuur is een kracht die ervoor kan zorgen dat mensen met elkaar de stad anders beleven.


Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muzieklessen, danslessen of scouting.