Venlose Cultuurcoaches

Cultuur in Venlo is een initiatief van de Venlose Cultuurcoaches van Kunstencentrum Venlo. Deze website www.cultuurinvenlo.nl is een platform van de cultuurcoaches vóór en dóór Venlonaren.

Zoek je hulp bij het realiseren van culturele plannen of project? In onze gemeente is een netwerk van cultuurcoaches actief die jou als particulier, ondernemer of jouw vereniging op gang kan helpen. Ze bieden ondersteuning en hebben een verbindende functie met een focus op aantal aandachtsgebieden.

De Venlose cultuurcoaches geloven dat kunst en cultuur mensen gelukkiger maakt en hebben de overtuiging dat een andere creatieve aanpak de mens verder helpt in hun persoonlijke- én maatschappelijke ontwikkeling.

We zijn zichtbaar in de Venlose samenleving en brengen mensen bij elkaar om ze te verbinden, inspireren en activeren. Daarbij denken we in mogelijkheden en gebruiken we elkaars talenten en podia om vraagstukken en uitdagingen op te lossen.

Door constant in dialoog te zijn met het culturele- en sociaal maatschappelijke veld weten we wat de talenten en vraagstukken zijn die actueel zijn in Venlo. Hiervoor gebruiken we werkwijze van Actie-Reactie waarbij we informeren, inspireren, initiëren en organiseren.

De Venlose cultuurcoaches hebben de volgende aandachtsgebieden.

Amateurverenigingen en volkscultuur

De gemeente Venlo kent een rijk cultureel verenigingsleven. Harmonieën, fanfares, koren en toneelverenigingen kennen een lange traditie. Amateurkunstenaars zijn verenigd in diverse schilder- en fotoclubs. Als cultuurcoaches zoeken wij verbinding en staan we klaar om amateurkunsten in de gemeente Venlo te versterken.


Cultuur(coach) in de wijk

Dichtbij de mensen, daar draait het om bij cultuur in de wijk. We helpen culturele initiatieven op weg en ondersteunen, adviseren en verbinden initiatiefnemers met het (culturele) netwerk van actieve burgers en organisaties in de gemeente Venlo.


Jeugd en Jongeren

Jeugd en jongeren

De jeugd heeft de toekomst. Om jongeren op weg te helpen en ze de waarde van kunst en cultuur te laten zien én ervaren verbinden onze cultuurcoaches het culturele veld aan de wereld van onderwijs en vrije tijd. En omgekeerd.