2001 Tegele gen Venlo

Als je van Venlo naar Tegelen bent gefietst, zie je aan Venloseweg het blauw-witte plaatsnaambord Tegelen. Eronder staat ‘Gen Venlo’. Bijna niemand die het opmerkt, maar eigenlijk moet er staan Gem Venlo. Gem is een afkorting van Gemeente. De middelste poot van de m is eraf gehaald. Het plaatsnaambord is enkele keren vervangen. Toch stond er telkens weer na enkele dagen Gen Venlo. Wat is het verhaal achter de Gem die Gen wordt? Gen is dialect voor geen. Tegelen is geen Venlo, dus.

In 2001 vond een gemeentelijke herindeling plaats. Tegelen, Steyl en Belfeld werden samengevoegd met Venlo. Hadden de inwoners van de drie plaatsen erover mogen stemmen? Nee, de landelijke overheid wilde af van kleine gemeenten. Het idee was, dat grotere gemeenten een professioneler en zakelijker bestuur zouden opleveren. In een grote plaats is meer woningnood, dus ook meer behoefte aan nieuwe huizen. Als je nu kleinere gemeenten samenvoegt met een grotere in de buurt, komt er grond ter beschikking voor woningbouw.

In de aanvankelijke plan was er alleen sprake van een samengaan van Venlo en Tegelen. Naar verluidt was dit voor een Tegelenaar een nachtmerrie. Tegelen bij Venlo? Hij Venlonaar? Dat nooit! Hij verhuisde naar de gemeente Belfeld. Tot bittere teleurstelling van de ‘vluchteling’ werden de plannen bijgesteld. Venlo moest als centrumstad nog groter worden. Uiteindelijk ging ook Belfeld op in de gemeente Venlo.

Geboren Venlonaar?

Tussen Tegelen en Venlo is al heel lang sprake van jaloezie en competitie. Over turf in ’t Brook, het veengebied tussen Venlo en Tegelen, is jarenlang geprocedeerd. Wat Venlonaren zo’n vijftig jaar geleden liever niet vertelden, was dat ze in het ziekenhuis van Tegelen waren geboren. Het Venlose ziekenhuis had namelijk geen kraamafdeling.


In de tweede helft van de vorige eeuw werd Tegelen door Venlonaren ook wel Venlo-Zuid genoemd, tot ergernis van de inwoners van het toen nog zelfstandige Tegelen.

Sinds de samenvoeging in 2001 werd wordt in Tegelen opgemerkt dat Belfeld nu Venlo-Zuid is, Tegelen het centrum en Venlo is Genooi. Tegenwoordig is de rivaliteit tussen de inwoners van Tegelen en Venlo echter sterk afgenomen.

Maar nu terug naar het plaatsnaambord Gen Venlo. Het is een grap en tegelijkertijd een protest van Tegelenaren. Ze hebben er nog steeds een beetje moeite mee, dat ze in de gemeente Venlo wonen.