Cultuurimpuls zoekt nieuwe stuurgroepleden

Geloof jij in de kracht die kunst en cultuur hebben als antwoord op maatschappelijke uitdagingen? En wil jij een steentje bijdragen aan een voor iedereen mooier, gezonder en gelukkiger Venlo?

Cultuurimpuls Venlo is een cultuurfonds dat projecten ondersteunt voor en door mensen die normaal geen of weinig gebruik maken van de culturele voorzieningen in de stad. De projecten die Cultuurimpuls Venlo (co)financiert onderscheiden zich door de artistieke antwoorden die het formuleert op urgente thema’s uit het maatschappelijke en sociale domein.

Word jij stuurgroeplid?

Om projectaanvragen te beoordelen is er een stuurgroep. Voor de aanvulling en uitbreiding van haar stuurgroep zoekt Cultuurimpuls Venlo een aantal STUURGROEPLEDEN (x/v/m) met een sociaal, maatschappelijk en/of cultureel profiel.Heb jij kennis over maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld omdat je ervaring hebt in de (jeugd)zorg, welzijn of in het sociaal domein? Of heb je een professionele blik op de artistieke kwaliteit omdat je zelf een maker bent? En help jij graag de meest waardevolle projecten mee mogelijk maken?

Maak jouw interesse dan voor 12 december 2022 kenbaar door een mail met korte motivatie te sturen aan info@cultuurimpulsvenlo.nl. Na ontvangst informeren we je over het vervolg en nemen we contact op voor een nadere kennismaking.
Achtergrondinformatie:

  • Cultuurimpuls Venlo is een initiatief van het Cultureel Platform Venlo (CPV = Theater de Maaspoort, Bibliotheek Venlo, Poppodium Grenswerk, Museum van Bommel van Dam en Kunstencentrum) en wordt ondersteund door het Limburgs Museum en de Gemeente Venlo.
  • Bij de organisatie en inrichting van de Cultuurimpuls is gekozen voor een vergaand mandaat van het Cultureel Platform Venlo aan de stuurgroep wat betreft de keuze van de financieel te ondersteunen projecten. De leden van de stuurgroep functioneren los van de organisaties die in het CPV-bestuur deelnemen.
  • Binnen de beleidskaders van de Cultuurimpuls Venlo, de zogenaamde Impactagenda, beoordeelt de stuurgroep projectaanvragen en kent en al dan niet financiering toe.
  • De stuurgroep is – met ondersteuning van de onafhankelijk voorzitter en met ondersteuning van de programmaleider - verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en -uitvoering.
  • Het CPV bestuur is verantwoordelijk voor beleid vaststellen en evalueren. Deze systematiek geldt ook voor de samenstelling van de stuurgroep: de stuurgroep doet voorstellen voor de samenstelling. Het CPV benoemt de leden en kan ook beslissen over de beëindiging of beperking van hun mandaat.
  • De stuurgroep vergadert zes keer per jaar en heeft incidenteel tussentijd contact met elkaar over lopende zaken.
  • Stuurgroepleden ontvangen een vacatievergoeding.