Henriëtte Stroucken

Henriëtte Stroucken

“Ik werk als zelfstandig projectmanager. Veel van mijn projecten bevinden zich in de culturele sector. Er worden in dat werkveld meestal projectplannen opgesteld voor meerdere jaren met een duidelijk einddoel en vooraf bepaald budget. De weg naar het einddoel is vaak nog onduidelijk."


"Wanneer de uitvoering van een dergelijk project start, kloppen organisaties vaak bij mij aan. Als projectmanager moet je heel flexibel zijn. De weg naar je einddoel is namelijk nooit een recht pad. Onderweg kom je van allerlei hobbels tegen waar je creatief mee om moet gaan. Sinds 2017 werk ik als projectmanager voor Lokaal C, cultuureducatie met Kwaliteit 2017 -2020. Kunstencentrum Venlo is penvoerder van deze regeling voor regio Noord Limburg. Dat klinkt ingewikkeld maar komt erop neer dat Kunstencentrum Venlo is gevraagd om een budget van ruim een miljoen op de juiste plekken in de regio in te zetten. Dit geld moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het cultuuronderwijs op de basisscholen en de samenwerking tussen cultuuronderwijs en cultuurmakers in de regio verbetert. Het ene deel van het geld gaat naar basisscholen in Noord Limburg en het andere deel naar bijvoorbeeld theaters, musea en individuele cultuurmakers. Die kunnen zich met het geld weer beter ontwikkelen en daardoor het niveau van kunst en cultuur in de regio omhooghalen. Als projectmanager van Lokaal C zorg ik ervoor dat het geld op de juiste plekken terechtkomt. In de praktijk houdt dit in dat ik veel met het onderwijs en cultuurmakers aan tafel zit en mensen en organisaties bij elkaar breng. De meeste leerkrachten hebben tijdens hun opleiding niet geleerd hoe ze creatieve lessen kunnen geven. Vanwege bezuinigingen de afgelopen jaren is hier steeds minder ruimte voor in het klaslokaal. Lokaal C maakt het mogelijk om weer aan de slag te gaan met creatieve lesvormen. Dat betekent niet dat er meer geknutseld wordt in de klas, maar dat kennis van docenten wordt aangevuld met de kennis vanuit het culturele veld. Bijvoorbeeld muziek inzetten om te leren rekenen, of theater om bepaalde talenten te ontdekken. Het meegeven van creativiteit op de basisschool zorgt ervoor dat kinderen klaargestoomd worden voor het ‘grote mensen leven’. Creativiteit leert kinderen onder andere reflecteren, probleemoplossend denken en kritisch kijken naar de wereld. Ik geef zelf geen lessen maar zorg ervoor dat initiatieven die de moeite waard zijn, het geld krijgen dat ze nodig hebben. Hiervoor werk ik samen met partners die gespecialiseerd zijn in het bijbrengen van kennis aan docenten. Het culturele veld en de basisscholen spreken elkaars taal nog niet zo goed. Dit komt vooral omdat ze allebei totaal verschillende doelstellingen hebben. Een theater wil graag zoveel mogelijk kaartjes verkopen terwijl een basisschool haar leerlingen zoveel mogelijk kennis wil bijbrengen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer beide partijen inzien dat gezamenlijk investeren in beter cultuuronderwijs, bijdraagt aan het behalen van elkaars doelen. Ik werk tot 2020 voor Lokaal C en hoop er in die periode voor te zorgen dat het basisonderwijs en het culturele veld elkaar beter gaan vinden en samen aan de slag gaan.”