Het Kapitaal

‘Het Kapitaal, Cultuurmakers in de (post) coronatijd’ is het nieuwe project waarmee Kunstencentrum Venlo de komende jaren de ontwikkeling van sociaal artistieke projecten in de regio Venlo aanjaagt. De activiteiten worden mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie (FcP). In het kader van de ‘Impulsregeling ZZP’ers’ heeft het FcP de volledige projectaanvraag gehonoreerd. Het bedraagt een totale investering van € 48.000,-. Het Kapitaal omvat een actiegericht traject om de komende twee jaar 18 cultuurmakers te verbinden aan zes urgente maatschappelijke opgaven.

Op basis van thema’s die spelen in de samenleving, van gezondheidskwesties tot het gelijkwaardigheidsvraagstuk, worden cultuurmakers uitgedaagd te komen met prikkelende artistieke interventies met impact. Het Kapitaal verkent daarbij de waarde van cultuurmakers voor de samenleving én de waarde van de samenleving voor cultuurmakers. Het kapitaliseren van cultureel kapitaal door cultuurmakers vormt dan ook de kern van het intensieve traject.

Cultuurmakers x samenleving

Eric Lamers, manager Cultuur en Samenleving bij het kunstencentrum, is verheugd met de toekenning: “Het Kapitaal investeert in cultuurmakers door ze inzicht én opdrachten te geven in een aantal sociaal maatschappelijke domeinen. Dit wordt gedaan door cultuurmakers, professionals in hun eigen kunstdiscipline, in contact te brengen met professionals in andere domeinen zoals sport, marketing, inclusie, zorg en welzijn. Deze projecten hebben als doel het vakmanschap en de deskundigheid van de cultuurmakers te bevorderen. Bovendien biedt het project een nieuwe kijk op uitdagende maatschappelijke thema’s. Kortom een win-win situatie.”


Ook de beoordelingscommissie van het Fonds voor Cultuurparticipatie is in het adviesrapport enthousiast over de aanpak van Kunstencentrum Venlo: ‘Het Kapitaal creëert een aantal leer- en werkgemeenschappen van cultuurmakers die samen met stakeholders uit het sociaal maatschappelijk domein werken aan artistieke activiteiten en participatieve interventies. De commissie vindt het interessant dat het kunstencentrum hiermee de verbinding van de culturele sector aan andere domeinen wil uitvergroten. Op deze manier worden cultuurmakers in de gelegenheid gesteld om hun rol in andere domeinen te verkennen.’

Kunstencentrum Venlo voert momenteel verkennende gesprekken met makers en sociale partners over maatschappelijke vraagstukken die worden aangepakt.