Jaloersmakend goede instellingen

Benchmark culturele instellingen

In opdracht van de gemeente Venlo voerde het onderzoeksbureau Thomas van Dalen Advies een diepgaand benchmarkonderzoek naar drie grote Venlose Culturele instellingen. De conclusie van het onafhankelijke onderzoeksbureau was eenduidig en kraakhelder: de drie Venlose culturele instellingen presteren jaloersmakend goed!


In de concluderende samenvattingen meldt het rapport onder andere de volgende lovende woorden.

Over de Bibliotheek Venlo concludeert het onderzoek onder andere:

  • "Uit de vergelijking met het gemiddelde van vergelijkbare bibliotheken komt een helder beeld naar voren. De Bibliotheek Venlo weet een fijnmazige infrastructuur te realiseren. Uit de keuze voor grote aantallen schoolbibliotheken en een relatief grote jeugdcollectie spreekt een prioriteitsstelling. De prestaties, in termen van uitleningen en lidmaatschappen, weerspiegelen dit beeld. De jeugd doet het qua uitleningen beter dan elders."
  • "De bibliotheek krijgt in vergelijking opvallend weinig exploitatiesubsidie. Ze wordt, zo leert de analyse, gefinancierd als een gemiddelde (plattelands)bibliotheek. Dit schuurt met de grootstedelijke problematiek en de opgaven van Venlo, met name op het gebied van laaggeletterdheid."

Theater De Maaspoort vervult een cruciale culturele en economische functie in Venlo concludeert het onderzoek:

  • "Het is een ambitieuze organisatie die voortdurend op verbetering is gericht. De instelling is een belangrijke ‘asset’ in de ambities van Venlo om ondernemingen vast te houden en aan te trekken. Het is ook een gangmaker voor horeca en middenstand. Theaterbezoek brengt bestedingen met zich mee. De organisatie heeft een goed beleidsplan neergelegd dat blaakt van de ambitie en dat naadloos aansluit bij de belangrijkste gemeentelijke beleidsdoelstellingen."
  • "Theater De Maaspoort houdt een grote en brede programmering in de lucht en sluit mede door een opvallend grote amateur-component aan op de wensen van Venlo. Er valt niets te klagen over bezoekersaantallen en de aantallen commerciële evenementen. De inkomsten uit niettheateractiviteiten zijn in vergelijking tamelijk spectaculair te noemen."

Uit de kwantitatieve vergelijking komt een beeld naar voren van een Kunstencentrum Venlo dat goed presteert.

  • "Kunstencentrum Venlo bereikt met het aanbod dat via open inschrijving tot stand komt in vergelijking opvallend mooie aantallen leerlingen en cursisten. Ze zit op dit punt op een hoger niveau dan vergelijkbare organisaties. In de cijfers zien we terug dat de organisatie zich steeds vaker buiten de deur en vaak ook op een meer projectmatige wijze manifesteert."
  • "De organisatie zit, zeker wanneer dit wordt gerelateerd aan het aantal inwoners in het werkgebied, net wat krapper in het jasje qua subsidie. Dit zien we ook terug in de net iets lagere formatieomvang. De kwalitatieve analyse laat zien dat het beleid van de organisatie beleidsmatig actueel en dik in orde is."