Lotte Kok

Community librarian

“De rol van de Bibliotheek is in de afgelopen jaren flink veranderd. Een bibliothecaris was lange tijd iemand die je hielp met het opzoeken van informatie, voornamelijk in boeken. Door de komst van computers, smartphones en het internet kunnen mensen ook zelf informatie opzoeken. Bibliotheken hebben hierdoor een compleet nieuwe rol gekregen in de samenleving.


De bieb is steeds meer een plek geworden die ontmoetingen faciliteert en mensen op die manier met elkaar verbindt. Dat kunnen mensen zijn die meer willen weten of leren over een bepaald onderwerp, maar ook mensen die behoefte hebben aan een platform om hun talenten, kennis of mening te delen met anderen.

Sinds november 2019 werk ik als community librarian bij de Bibliotheek Venlo. Net als de traditionele bibliothecaris help ik mensen met het vinden van bepaalde boeken of informatie, maar het grootste deel van mijn werk bestaat uit het onderhouden en vergroten van het netwerk dat de Bibliotheek vormt voor inwoners van Venlo en omstreken. Bij de bieb werken meerdere community librarians met ieder een eigen doelgroep. Mijn programma richt zich op studenten en jongeren. Ik probeer deze groep mensen op allerlei manieren te verbinden aan Bibliotheek Venlo, bijvoorbeeld door middel van een boekenclub en spelletjesavonden. Sinds een jaar hoort daar ook de Biebcast bij, een podcast voor en door jongeren uit Venlo. In de Biebcast bespreken jongeren allerlei thema´s die ze zelf aandragen, bijvoorbeeld gelijkheid tussen mannen en vrouwen, eenzaamheid in coronatijd, politiek en kunstenaarschap. Makers bepalen zelf wat ze graag willen bespreken in de podcast. Ik begeleid het project, presenteer de podcast en ben gespreksleider tijdens de opnames.

Ik kom uit een kunstzinnig gezin en ben opgegroeid in Den Helder. Ik heb algemene cultuurwetenschappen gestudeerd en heb daarna een master in letterkunde gevolgd. Als kind las ik graag en ik wist al op jonge leeftijd dat ik later iets met taal en cultuur wilde gaan doen. Ik heb in Nijmegen gestudeerd en woon daar nog steeds. Direct na mijn studie ben ik bij de Bibliotheek in Venlo terechtgekomen. Hier krijg ik alle vrijheid om invulling te geven aan mijn programma. Die vrijheid is noodzakelijk, omdat het achterhalen van bepaalde behoeftes heel organisch verloopt. Ik leer studenten en jongeren in Venlo door en door kennen, zodat we als bieb weten hoe we samen met hen vruchtbare samenwerkingen op kunnen zetten.

Het werken met communities is een aanpak die landelijk door steeds meer Bibliotheken wordt omarmd. Het is een manier van werken die ik als erg prettig ervaar en ik hoop hier in Venlo een stevig netwerk neer te zetten waar jongeren graag en intensief gebruik van maken. Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat de bieb al lang geen plek meer is waar iedereen alleen maar komt om boeken te lenen of terugbrengen. De Bibliotheek is van iedereen en mag dus ook door iedereen gebruikt worden. Het mooiste hieraan is dat je in de bieb helemaal vrij bent. Je mag gratis naar binnen en alles wat je er doet, bespreekt of bedenkt is welkom. Ook dát is een bepaalde vrijheid die nodig is om als samenleving tot goede, nieuwe inzichten te komen en om van elkaar te leren.”

Venlose Verhalen

Lees ook de andere verhalen van Venlose cultuurmakers!