Mariëlle Billekens

Mariëlle Billekens

“Als kind was ik heel spontaan, enthousiast en aanwezig. Toen ik naar de middelbare school ging merkte ik dat mijn uitbundige persoonlijkheid niet door iedereen op prijs werd gesteld. Ik ging me aanpassen om erbij te horen. Op mijn achttiende ben ik Nederlands Recht gaan studeren en daarna heb ik jaren gewerkt bij een verzekeringsmaatschappij in het zuiden van Limburg. In 2004 ben ik teruggekomen naar Venlo. Ik wilde graag nieuwe mensen leren kennen en heb daarom op aanraden van een vriendin auditie gedaan voor de Venlose Revue. Ik kreeg een bijrol en voor het eerst ervaarde ik wat theater met je kan doen. Ik mocht eindelijk weer mijn uitbundige zelf zijn. Sterker nog: dit werd alleen maar toegejuicht. Er ging een nieuwe wereld voor me open en ik vond het fantastisch! Na de Venlose Revue heb ik in meerdere voorstellingen gespeeld en in 2006 besloot ik de opleiding Dramatherapie te gaan volgen. Ik nam afscheid van mijn werk in de verzekeringswereld en ben in 2010 afgestudeerd. Na diverse dienstverbanden in de geestelijke gezondheidszorg heb ik nu een eigen bedrijf waarin ik drama en theater inzet voor verschillende doeleinden. Zo acteer ik op bedrijfsbijeenkomsten ter illustratie van een bepaald thema, geef ik workshops en ontvang ik cliënten aan huis voor individuele gedragstraining of -therapie. Ik werk bij een bedrijf dat trainingen en coaching verzorgt voor personeel in de zorg, hulpverlening en in het onderwijs. Daarnaast werk ik als trainingsacteur bij de Politieacademie. Naast deze werkzaamheden acteer ik nog in diverse voorstellingen. In 2020 speel ik bijvoorbeeld Maria in de Passiespelen. Het mooie aan theater vind ik dat je anderen emotioneel kunt raken. Je kunt bepaalde emoties losmaken en mensen nieuwe inzichten geven over zichzelf of over een ander. Als trainer ben ik vooral functioneel bezig met drama. Mijn werk is dan te vergelijken met het mengpaneel van een DJ. Ik leer mensen met behulp van allerlei technieken uit de theaterwereld de juiste schuifjes op het juiste moment open te zetten. Schuifjes die een beetje roestig zijn geworden maken we weer soepel. Ik haal mensen uit hun comfortzone en spiegel hun gedrag. Bijvoorbeeld bij een zorgmedewerker die heel teruggetrokken is maar waarvan wordt verwacht dat hij of zij juist op de voorgrond staat en stevig optreedt. Of een politieagent die moet oefenen met een overlastsituatie, een boos familielid bij Bureau Jeugdzorg of een lastige cliënt in een verzorgingstehuis.”