Ruud Simons

About the human face and beyond

Momenteel is er veel aandacht in de media voor de ziekte dementie.
Om die reden toont Ruud Simons eerder dan gepland de serie werken die hij rondom het thema dementie maakte naar aanleiding van persoonlijke ervaringen hiermee.


De werken uit de drie series die Ruud op deze expositie toon overlappen elkaar in hun beeldende beleving en geven daardoor gelegenheid voor een ruimere interpretatie van deze thematiek en ruimte voor persoonlijke ervaringen van de individuele kijker.

Alhoewel Ruud doorgaans in de abstracte beeldtaal werk vanuit universele thematiek, verdiept hij zich bij tussenpozen in de figuratieve verbeelding van specifieke onderwerpen, waaronder dementie. In series tekeningen, schilderijen en beelden verkent hij in deze thema’s het spanningsveld tussen materiaalhantering en figuratieve herkenbaarheid.

Vanuit de zeggingskracht van diverse materialen onderzoekt Ruud de mogelijkheden van de uiterlijke weergave van een innerlijke emotie van onrust, angst, verwarring en machteloosheid. Hij zoekt naar een beeldende uitdrukking van de staat waarin een mens verkeert als hij geleidelijk de regie over z’n eigen leven verliest.
In de verbeelding hiervan ligt de volledige aandacht in de werken op de expressie van het gezicht. In zijn observatie zag hij hoe een dementerende het kleine beetje weerstand dat overblijft concentreert in het hoofd. Als laatste terrein om zich te verzetten trekt de dementerende zich hier terug. De werken verbeelden de spanning die achter de ogen voelbaar is, maar niet meer uitgesproken wordt.


  • De expositie is te bezichtigen op 19 en 20 november, 26 en 27 november, 10 en 11 december en op tweede kerstdag 26 december.
  • Openingstijden zijn van 14 tot 17 uur.
  • Baarlosestraat 136
  • 5923 AP Venlo- Blerick
  • 06-025516215