The insight story

Jouw verhaal in een bijzonder boek?

Annemarie Staaks en het team van The insight story maken bijzondere boeken van bijzondere verhalen. Ze geven jouw verhaal literaire waarde, diepte en zeggingskracht. Met hoogwaardig design, beeld en drukwerk creëren ze een uniek boek, voor jou en je lezers.


Verhalen met een ziel

The insight story is geïnteresseerd in elk verhaal met een ziel, ontstaan vanuit een bijzondere ervaring, een inzicht of een levensvraag. Het bereiken van een dieper begrip van iets, iemand of jezelf staan centraal. Hiervoor moet je opnieuw naar je ervaringen kijken, naar binnen keren en je kwetsbaar durven opstellen. Je verhaal kan een bewustwordingsproces beschrijven, een bespiegeling op een ervaring zijn of misschien komen beide pas aan de oppervlakte terwijl we aan het boek werken. Soms zit het inzicht, jouw nieuwe waarheid of het mysterie in een andere hoek dan je dacht...

    Literaire waarde

    Een verhaal is meer dan een reeks ervaringen. Waargebeurd is geen excuus, zei Gerard Reve al. De werkelijkheid - hoe intens of bijzonder ook - maakt nog geen goed verhaal. Het is de taak van de schrijver om met verbeeldingskracht en schrijftechnieken boven de ruwe gebeurtenissen uit te stijgen. The insight story neemt de kunst van het schrijven serieus en geeft je verhaal literaire waarde. Zo krijgt jouw persoonlijke ervaring ook betekenis voor anderen.

      Jouw boek

      Bij The insight story krijg je niet zomaar een boek. Hun team bestaat uit booklovers. The insight story gelooft heilig in de gevoelswaarde van een écht, gedrukt boek dat met aandacht is vormgegeven. De ervaring van de papieren bladzijden die je kunt voelen en vastpakken is wat ons betreft onvervangbaar door welke digitale variant dan ook. De schrijver en het ontwerpteam hebben ruime ervaring in het maken van bijzonder vormgegeven en kwalitatief hoogwaardige boeken waarbij inhoud, ontwerp, beeldtaal en papierkeuze nauwkeurig op elkaar worden afgestemd.