Theater(t)huis

Theatermakers Miriam en Carla Wijnen aan de slag in Vastenavondkamp

De theatermakers Miriam en Carla Wijnen gaan met ingang van het nieuwe jaar als artists in residence aan de slag in de Blerickse wijk Vastenavondkamp. Door middel van theater willen de zussen vanuit hun ‘theater(t)huis’ de verbinding in de buurt versterken.
(c) foto: Richard Fieten


Miriam en Carla Wijnen reageerden op een oproep van Museum van Bommel van Dam om namens woningcorporatie Antares kunstenaars te werven die vanuit een huurwoning in Vastenavondkamp maximaal twee jaar met en voor bewoners creatieve projecten op willen zetten om de samenhang in de wijk te bevorderen. Uit alle inzendingen selecteerde een commissie het project van de zussen Wijnen, die samen het theaterduo Wijnenspeelt vormen.

Licht en vrolijk
Vanuit hun ‘theater(t)huis’ in de woning aan de Alberickstraat 40 gaan Mariam en Carla theater gebruiken om verbinding met de buurt te maken. ‘Theater is niet bij iedereen even bekend’, legt Carla uit. ‘Sommige mensen denken dat het stoffig is of moeilijk of bedoeld voor anderen. Maar wij willen laten zien: theater is er voor jou, je kunt het maken en ernaar kijken en het maakt je leven leuker. Daarom kiezen we voor lichte vormen zoals muziektheater, stand-up comedy, rap, popmuziek, verhalen vertellen en ga zo maar door.’

Miriam: ‘We komen uit cabaret en comedy en zoeken altijd naar de relativering, de humor, de grap. Daarmee kun je ook zware onderwerpen aansnijden, maar tegelijkertijd iets van licht en hoop uitstralen. De theaterprojecten in Vastenavondkamp worden ook licht en vrolijk. Zeker in de coronatijd is het fijn om wat ‘lichtheid’ toe te voegen.’

Zo kunnen kinderen in het theater(t)huis bijvoorbeeld meedoen met een poppentheater, maar het huis dient ook als uitvalsbasis voor allerlei theaterprojecten in de buurt. Miriam: ‘We willen samenwerken met de scholen in de buurt en kijken ook wat we met en voor ouderen kunnen doen. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven en activiteiten. Op die manier willen we de theateractiviteiten laagdrempelig en toegankelijk houden.’

Meer contact
Miriam en Carla staan overal voor open. Carla: ‘Het belangrijkste is niet wat wij willen, maar wat de mensen uit de wijk willen doen met theater en muziek. In deze buurt wonen mensen met allerlei achtergronden. Hoe mooi kan het zijn om bijvoorbeeld met elkaars muziek aan de slag te gaan?’

Het uiteindelijke doel van dit alles is zorgen voor verbinding in de wijk. Miriam: ‘Met vrolijke, kleinschalige optredens realiseren voor allerlei groepen bewoners willen we bereiken dat spelers en toeschouwers elkaar op een andere manier ontmoeten en dat er zo verbinding de wijk ontstaat. Meer contact in de wijk, daar gaat het om.’

Wijk in transitie
Vastenavondkamp is een naoorlogse wijk in stadsdeel Blerick met zo’n 4.000 inwoners. De wijk kampt met een opeenstapeling van problemen. De woonomgeving is verouderd en relatief veel inwoners kennen uitdagingen op het vlak van zorg, welzijn en welvaart. In 2019 startten Provincie Limburg, Gemeente Venlo en woningcorporaties Antares en Woonwenz een samenwerking om de leefbaarheid van de wijk en de weerbaarheid van bewoners te verhogen. De eerste jaren wordt vooral een maatschappelijk programma ontwikkeld, daarna ontstaat ook ruimte voor sloop en nieuwbouw.

Inmiddels is een groot aantal projecten van de grond gekomen die ontmoeting en samenwerking tussen bewoners en organisaties in de hand werken en bijdragen aan een positieve sfeer en meer betrokkenheid. Zo bepalen bewoners bijvoorbeeld zelf waar het geld uit de wijkbegroting aan wordt besteed. Het animo om de wijk vooruit te helpen is groot. Woningcorporatie Antares draagt hieraan bij door woningen in Vastenavondkamp op een andere manier toe te wijzen; nieuwe bewoners worden geplaatst op basis van hun motivatie om zich in te zetten voor de wijk. De artist in residence past perfect binnen deze ontwikkeling.