Woning zoekt kunstenaar

Open Call Artist in Residence

Woningcorporatie Antares is op zoek naar creatieve makers die zich voor ongeveer twee jaar willen vestigen in de wijk Vastenavondkamp in Venlo en in uitwisseling met de omgeving projecten willen ontwikkelen die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk. Deelnemers wordt een woning geboden voor onbepaalde tijd, plus een vergoeding voor de duur van maximaal 24 maanden.

Wijk in transitie

Vastenavondkamp is een naoorlogse wijk in stadsdeel Blerick met zo’n 4.000 inwoners. De woonomgeving is sterk in ontwikkeling en relatief veel inwoners kennen uitdagingen op het vlak van zorg, welzijn en welvaart. In 2019 zijn Provincie Limburg, Gemeente Venlo en woningcorporaties Antares en Woonwenz een samenwerking gestart om de leefbaarheid van de wijk en de weerbaarheid van bewoners te verhogen. De eerste jaren wordt vooral een maatschappelijk programma ontwikkeld, daarna ontstaat ook ruimte voor sloop en nieuwbouw.

Inmiddels is een groot aantal projecten van de grond gekomen die ontmoeting en samenwerking tussen bewoners en organisaties in de hand werken en bijdragen aan een positieve sfeer en meer betrokkenheid. Zo bepalen bewoners bijvoorbeeld zelf waar het geld uit de wijkbegroting aan wordt besteed. Het animo om de wijk vooruit te helpen is groot. Woningcorporatie Antares draagt hieraan bij door woningen in Vastenavondkamp op een andere manier toe te wijzen; nieuwe bewoners worden geplaatst op basis van hun motivatie om zich in te zetten voor de wijk. De artist in residence past perfect binnen deze ontwikkeling.

Opdracht
Antares is op zoek naar makers die vanuit hun werkpraktijk verbinding met de omgeving maken en bij willen dragen aan de ontwikkeling en leefbaarheid van de wijk. Zij hebben een achtergrond in bijvoorbeeld beeldende kunst, community art of social design, maar bovenal de drive om met hun werk maatschappelijke impact te creëren. De projecten en activiteiten die voortvloeien uit de residency hebben een duurzame impact: zij dragen blijvend bij aan de versterking van Vastenavondkamp en zijn inwoners.

Aanbod
Een eensgezinswoning in de wijk Vastenavondkamp in Venlo met een huurcontract voor onbepaalde tijd. De woning beschikt over drie slaapkamers, een zolder en een tuin en is geschikt voor bewoning vanaf 2 volwassenen of een gezin. De huur bedraagt circa €650,- euro per maand, plus de kosten voor o.a. gas, water en licht. Het honorarium bedraagt €1.250,- per maand excl. BTW gedurende de eerste 24 maanden en vervalt daarna. Dit bedrag wordt uitbetaald ongeacht het aantal kunstenaars dat deelneemt aan dit project. In de wijk zijn verschillende panden beschikbaar die als ontmoetings-, werk- of presentatieruimte zouden kunnen worden gebruikt. Startmoment van de residency is mogelijk vanaf 1 september 2020 en wordt in onderling overleg bepaald.

Procedure
Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk 10 augustus te reageren met een motivatie, een impressie van de werkpraktijk (max. 4 A4) en een eerste idee of aanpak om bij vestiging in de wijk aan verder te werken. Daarnaast geven zij aan voor welke periode zij van de woning gebruik zouden willen maken. Reacties graag per email naar c.garcia@thuisbijantares.nl onder vermelding van ‘Open call: Artist in residence’.

Met een aantal kandidaten wordt een kennismakingsgesprek gepland, waarna afhankelijk van de aangevraagde werkperiodes met een of meerdere deelnemers afspraken worden gemaakt. Bij de selectie is artistieke kwaliteit in relatie tot de bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk leidend. De overeenkomst wordt aangegaan met Antares. Museum van Bommel van Dam is tijdens de selectieprocedure betrokken als adviseur.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Conchita Garcia via c.garcia@thuisbijantares.nl of het algemene telefoonnummer van Antares 077-3733666.