Wat wil Cultuurimpuls Venlo betekenen?

Venlo is een prachtige stad met veel mogelijkheden, maar er zijn ook uitdagingen. Niet iedereen heeft gelijke toegang tot kunst en cultuur. Sommige mensen hebben minder kansen om te genieten van kunst, terwijl anderen misschien niet weten hoe ze kunst kunnen gebruiken om positieve veranderingen te maken. We willen dat iedereen kan profiteren van kunst en cultuur, ongeacht achtergrond of leeftijd.

Gemiste kansen

Een belangrijk probleem is dat kunst en cultuur niet altijd goed toegankelijk zijn voor iedereen. Bijvoorbeeld jongeren, zieke mensen of mensen met beperkte middelen hebben soms minder mogelijkheden om kunst te beoefenen of ervaren. Dit kan leiden tot gemiste kansen voor hun persoonlijke groei en ontwikkeling.

Drempels wegnemen

Ook zien we dat sommige buurten en gemeenschappen minder betrokken zijn bij kunst en cultuur. Er zijn drempels die mensen weerhouden om actief deel te nemen. Dit kan leiden tot een minder rijke culturele ervaring voor de hele stad.

Cultuur dichtbij

Daarom is Cultuurimpuls zo waardevol.

Aanvullend op de bestaande culturele infrastructuur willen we kunst en cultuur dichter bij iedereen brengen. We willen jongeren, ouderen, families en buurten, kortom zo veel mogelijk bewoners van Venlo, verbinden met kunst die hen inspireert en bijdraagt aan hun welzijn. We willen de drempels verlagen zodat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan culturele activiteiten of ze zelf kan organiseren.

Om dit te doen ondersteunen we initiatiefnemers uit het culturele veld en de samenleving met de realisatie van projecten die aansluiten bij onze doelstellingen en antwoorden op de uitdagingen die wij hebben geformuleerd.