Welke uitdagingen ziet Cultuurimpuls Venlo?

Om er voor te zorgen dat de juiste mensen kunnen profiteren van Cultuurimpuls hebben we duidelijke richtlijnen en doelen opgesteld.

Ons hoofddoel is om kunst en cultuur voor iedereen in Venlo toegankelijk te maken. Dit in aanvulling op de bestaande culturele infrastructuur. We willen mensen inspireren, verbinden en laten deelnemen aan creatieve activiteiten om zo bij te dragen aan hun welbevinden.


Hierbij hebben we vier specifieke uitdagingen geformuleerd:

  • Uitdaging 1: Nieuw Publiek / Specifieke doelgroepen
    De eerste uitdaging is gericht op het bereiken van specifieke doelgroepen. Sta jij aan het front van talentontwikkeling of programmeer je voor een publiek dat nog onvoldoende wordt bereikt? Of laat je kinderen creërend leren?

Cultuurimpuls Venlo daagt je uit om te komen met projectvoorstellen die uitblinken in het bevorderen van cultuurdeelname onder nieuwe deelnemers en onontdekte publieksgroepen.

Uitdaging 2: Onze Wereld/ Specifieke plekken

De tweede uitdaging is gericht op het bereiken van specifieke wijken, gemeenschappen of groepen mensen. Ben jij klaar om de maatschappelijke thema's die de buurten en wijken van Venlo beïnvloeden (samen met bewoners) kunstzinnig aan te pakken?

Cultuurimpuls Venlo roept je op om te komen met projectvoorstellen die de kracht van kunst en cultuur benutten bij deze uitdagende vraagstukken. Wij zoeken kunstzinnige projecten die de (ongehoorde)stemmen van mensen in de kern van de samenleving kracht bijzetten.

Uitdaging 3: Gezondheid (g)een Kunst

De derde uitdaging is gericht op het bevorderen van de positieve gezondheid van mensen door middel van (actieve) cultuurparticipatie. Ben jij klaar om kunst te verbinden met gezond en gelukkig leven en ouder worden? Sta je open voor de uitdaging om cultuur te omarmen als een belangrijk middel om positieve gezondheid te verbeteren?

Cultuurimpuls Venlo daagt je uit om te komen met projectvoorstellen die uitblinken in het creëren en uitvoeren van projecten en activiteiten die tastbaar bijdragen aan het welzijn en geluk van mensen, volgens de principes van positieve gezondheid.

Ons doel reikt verder dan alleen zorgbehoevenden en senioren; we streven er ook naar om jongeren en gezinnen te betrekken.

Uitdaging 4: Open Calls / specifieke thema’s

Naast de drie bovenstaande doorlopende uitdagingen schrijven we een aantal keer per jaar een oproep uit rondom een urgent maatschappelijk thema. Dit wordt breed gecommuniceerd in de (sociale) media.
De mogelijkheid voor deelname aan deze zogenoemde Open Calls is afhankelijk van het gekozen onderwerp.

Oplossingen

Op basis van bovenstaande uitdagingen vragen we het culturele- en maatschappelijke veld om te komen met kunstzinnige oplossingen. We ondersteunen op een coachende wijze het indienen van aanvragen. Oplossingen die voldoende aansluiten bij de doelstellingen van Cultuurimpuls Venlo ondersteunen we financieel en waar mogelijk coachen we verbindend in de uitvoering.